Missie & visie

Visie
Muziek is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen én volwassenen op zowel cognitief als sociaal niveau. Samen muziek maken vergroot het zelfvertrouwen, bevordert samenwerking en stimuleert integratie. Passief en actief deelnemen aan muzikale activiteiten doet een beroep op alle aspecten van de ontwikkeling en is daardoor een belangrijk en onmisbaar onderdeel in de opvoeding van elk kind.

 

Missie
Het Abbo Leerorkest is in de afgelopen jaren een grote meerwaarde gebleken als onderdeel van het curriculum van de Abbo scholen, met name op het gebied van talentontwikkeling en sociale cohesie tussen de leerlingen. Samen willen wij het voortbestaan van het Abbo Leerorkest waarborgen zodat ook de komende lichting kinderen de kans krijgt een instrument te leren bespelen en samen muziek te maken.

 

Concrete doelstellingen

  • alle kinderen van groep 5 en 6 leren de basisvaardigheden op een instrument van het symfonieorkest en ervaren het plezier van samen muziek maken;

  • de kinderen krijgen wekelijks in groepjes les op dit instrument door een vakdocent;

  • het ingestudeerde repertoire wordt tijdens een grootse voorstelling in het theater voor publiek ten gehore gebracht;

  • aansluiting met plaatselijke muziekverenigingen wordt gezocht middels het ‘Samen Muziek Maken Geblazen’ project. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn en een stimulans voor leerlingen om door te stromen met hun instrument bij een vereniging;

  • er vindt een ‘kruisbestuiving’ plaats tussen vakdocenten en groepsleerkrachten. Het doel is om te komen tot een nog grotere verwevenheid van de Leerorkest-methodiek met het schoolcurriculum en de pedagogische aanpak van de school, waardoor een volledige integratie van muziekeducatie in het reguliere curriculum mogelijk wordt. 

Overige informatie
Vrienden
Sponsoren
Contact

Wil je contact opnemen?