Geschiedenis Abbo Leerorkest

AbboLeerorkestInDeMaagdDe Abbo Kindcentra willen het meest bijzondere uit ieder kind naar boven halen. Vanuit deze missie is het de overtuiging van alle Abbo kindcentra dat onderwijs méér moet bieden dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Binnen onze kindcentra willen we onze leerlingen opleiden tot creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en verbinden. Dit sluit goed aan bij het Finse model dat wij hebben leren kennen tijdens onze studiereis in maart 2013.

Samenwerking
Om dit model te kunnen realiseren zijn de afgelopen periode de mogelijkheden om samen te werken met het team van het CKB, verkend. Er is geconstateerd dat beide partijen graag met elkaar aan de slag willen om de creatieve vorming van de leerlingen op alle Abbo kindcentra veel meer ruimte te gaan geven.

Stimuleren
Hiermee willen we onze missie en visie op onderwijs waarmaken. Het aanspreken van de fantasie, het stimuleren van het scheppend vermogen, de durf om gebaande paden te verlaten… Het zijn juist deze zaken die wij van belang vinden in de vorming van onze leerlingen en waar een brede creatieve vorming voor nodig is.

Talenten
Tevens biedt het de gelegenheid om alle talenten van onze leerlingen tot hun recht te laten komen en iedereen de kans te geven om uit te blinken door evenveel te investeren in creatieve vorming als in het traditionele “schoolse” vakkenaanbod. De samenwerking met het team van CKB De Maagd biedt de kans om deze droom waar te maken.

CKB
Het team van het CKB beschikt over goed opgeleide vakdocenten die in samenwerking met de leerkrachten van de Abbo Kindcentra kunnen zorgen voor het gewenste creatieve vakkenaanbod voor al onze leerlingen.

Start
Start van het project was in het najaar van 2014. Eind schooljaar 2015 is het project afgesloten met kleinschalig presentaties op de scholen zelf. In het voorjaar van 2016 vond het eerste grote concert in De Maagd plaats.

Slotuitvoeringen
In de periode oktober – april wordt toegewerkt naar de slotuitvoering in Theater De Maagd. Op die avond zijn er twee uitvoeringen waarbij eerst de groepen 5 en vervolgens de groepen 6 van de scholen tijdens een fantastische uitvoering van 45 minuten laten horen wat ze tijdens het Leerorkest project hebben geleerd. Het podium van De Maagd is beide keren gevuld met een orkest van maar liefst 180/190 kinderen! In een vol Theater De Maagd genieten ouders en andere genodigden van deze concerten.

Jubilea
In 2020 was het vijfjarig jubileum, in het najaar van 2019 hebben de kinderen kunstwerken voor Maxima gemaakt om haar uit te nodigen voor het Jubileumconcert. In het voorjaar 2020 kon het jubileumconcert helaas niet doorgaan vanwege corona. De andere jaren is het concert gelukkig wel doorgegaan. Dit jaar, 2024, hebben we het 10-jarig jubileum!

 

Overige informatie
Vrienden
Sponsoren
Contact

Wil je contact opnemen?